Thông tin về Rivera Park

Sau khi phản ánh một số vấn đề liên quan tới chấp hành luật đất đai, năng lực tài chính của chủ đầu tư Rivera Park Hà Nội TBKD đã nhận được phản hồi từ hai nhà đầu tư đứng tên trong liên danh. Tuy nhiên, những mập mờ tại dự án vẫn chưa đến hồi kết.

Hình ảnh tại Rivera Park Hà Nội

Hình ảnh tại Rivera Park Hà Nội

Trước dấu hỏi về tình trạng tín dụng dự án, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính của Long Giang Land, Ban lãnh đạo đơn vị này đã trả lời phóng viên một cách vắn tắt nhất có thể

Thứ nhất, Long Giang Land khẳng định 69 Vũ Trọng Phụng đã được BIDV ký hợp đồng tài trợ cho dự án và Hợp đồng bảo lãnh tiến độ. Tổng số tiền tài trợ là 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, Long Giang Land không nhắc tới thời gian, tiến độ giải ngân và tài sản đảm bảo cho khoản tài trợ này

Thứ hai, tính tới thời điểm giới thiệu nhà mẫu, triển khai kinh doanh như hiện nay, Long Giang cho biết, dự án tại 69 Vũ Trọng Phụng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính