Quy hoạch chi tiết cảng biển

Bộ Giao thông vận tải có Quyết định 2369/QĐ-BGTVT phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Trung Trung bộ giai đoạn đến 2020, định hướng đến 2030.

Hình ảnh cảng biển Đà Nẵng

Hình ảnh cảng biển Đà Nẵng

Theo đó, nhóm 3 gồm 6 cảng biển: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Nam. Quảng Ngãi, Đà Nẵng được quy hoạch chi tiết như sau:

Cảng biển Quảng Bình là cảng tổng hợp địa phương có bến chuyên dùng, gồm bến vệ tinh Sông Gianh và khu bến Hòn La. Lượng hàng thông quan dự kiến khoảng 8,7 – 10,1 triệu tấn/năm vào năm 2020; năm 2030 khoảng 18,7 – 21,7 triệu tấn/năm.

Cảng biển Quảng Trị là cảng tổng hợp địa phương có bến chuyên dùng, gồm khu bến Nam Cửa Việt, Bắc Cửa Việt và khu bến Mỹ Thủy. Lượng hàng thông qua dự kiến khoảng 3,5 – 4,3 triệu tấn/năm vào năm 2020; năm 2030 khoảng 12,7 – 15,5 triệu tấn/năm.

Cảng biển Thừa Thiên Huế là cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực, bao gồm các khu bến chức năng: khu bến Thuận An, Chân Mây và bến chuyên dùng tại Điền Lộc. Lượng hàng thông qua vào năm 2020 khoảng 4,8 – 5,4 triệu tấn/năm; năm 2030 khoảng 8,9 – 10,2 triệu tấn/năm.

Cảng Đà Nẵng là cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực nghiên cứu khả năng phát triển để làm vai trò cảng cửa ngõ quốc tế ở khu vực miền Trung, gồm khu bến: Thọ Quang, Liên Chiểu, Tiên Sa