Hà Nội ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016

Quyết định số 179/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 để làm căn cứ xác định giá đất một số trường hợp sử dụng đất được quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh hồ Hoàn Kiếm

Toàn cảnh hồ Hoàn Kiếm

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất được chia thành hai loại. Thứ nhất là hệ số điều chỉnh giá đất để làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất và thứ hai là hệ số điều chỉnh giá đẩ để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức.

Cụ thể, hệ số của đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp được tính như sau: Đối với 4 quận Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàn Kiếm hệ số K = 1,3. Với các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ thì K = 1,15. Đối với các quận còn lại K = 1,05. Đối với thửa đất tại thị xã và các huyện Sơn Tây thì K = 1,0.

Đối với trường hợp cho thuê đất lâm nghiệp, đất nông nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản, giá đất làm căn cứ xác định giá cho thuê đất sẽ áp dụng hệ số K = 1,0 cho toàn bộ địa bàn Thành phố.

Hệ số được dùng làm căn cứ thu tiền sử  dụng đất với diện tích vượt hạn mức trong trường hợp được cấp Giấy chứng nhận QSD đất ở được tính như sau: Với thửa đất tại 4 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng hệ số K = 1,5. Đối với các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ hệ số K =1,3. Đối với các quận còn lại K = 1,2. Đối với các xã, huyện của thị xã Sơn Tây K = 1,1. Đối với các xã còn lại K = 1,05.

Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp (trong đó bao gồm cả đất vườn, ao liền kề đất ở) để làm cơ sở xác định chênh lệch giữa giá tiền sử dụng đất theo mục đích mới và giá tiền sử dụng đất nông nghiệp: K = 1,0.

Sở tài chính được UBND thành phố giao tổng hợp, kiểm tra, theo dõi thực hiện quyết định này, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND TP chỉ đạo, giải quyết vướng mắc, khó khăn; Chủ trì cùng các đơn vị, ngành, sở có liên quan báo cáo, đề xuất phương án ban hành hệ số K năm 2017, báo cáo UBND TP trước 15/12/2016.

Leave a Reply